Tisztelt Látogató!

A honlap optimális megjelenéséhez a Mozilla Firefox böngészőt javasoljuk.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. az alábbi oldalain a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (törvény) által előírt, mezőgazdasági káresemények termelői bejelentésének alapját képező információkat jelenít meg. Ezen adatokat a törvény előírása szerint, a törvény hatálya alá tartozó eljárásokban az ellenkező bizonyításáig kötelezően alkalmazni kell.

A rendszer a HungaroMet Nonprofit Zrt. mintegy 120 automata mérőállomásán, továbbá közel 500 csapadékmérő állomásán mért adatai alapján működik. Ezekből az adatokból egy - a HungaroMet Nonprofit Zrt.-ben fejlesztett, kimondottan meteorológiai célú, matematikai statisztikai alapokon nyugvó - interpolációs rendszer, a MISH alkalmazásával határozzuk meg egy szabályos rácshálózat pontjaira a különböző időjárási karakterisztikák értékeit az aszály, a fagy és a vihar kedvezőtlen időjárási jelenségek bekövetkezésének megállapításához.

A felhőszakadás és az aszály megállapításához földfelszíni méréseink mellett a radaros csapadékmérést is felhasználjuk, amivel pontosabb képet kapunk a csapadékhullás területi eloszlásáról.

A településhatár adatbázis alapján minden rácsponthoz hozzárendeltünk egy települést. Természetesen egy településhez több rácspont is tartozhat, és gyakran előfordulhat, hogy az egy településhez tartozó rácspontokon nem egységes az adott kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkezése vagy elmaradása. A kárenyhítési eljárásban a kárbejelentés annak a rácspontnak az adata alapján fogadható el, melyet az agrárkár-megállapító szerv által működtetett Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer rendel a bejelentett területhez. A HungaroMet Nonprofit Zrt. által működtetett internetes felület e tekintetben ezért csak az első szintű tájékoztatást szolgálja.

Kedvezőtlen időjárási jelenségek

A fentiek alapján az ország 3177 településére vonatkozóan az alábbi kedvezőtlen időjárási jelenségek előfordulása kérdezhető le 2011 decemberétől az év bármely napjára vonatkozóan:

Aszály

Aszálynak minősül az a kedvezőtlen időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül

  1. a lehullott csapadék összes mennyisége a 10 millimétert nem éri el, vagy
  2. a lehullott csapadék összes mennyisége a 25 millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. honlapja kizárólag a fenti kritériumoknak való megfelelést, vagy meg nem felelést jeleníti meg. Így például a kárenyhítési eljárásban annak megállapítása, hogy ezen kritériumok az adott növény vegetációs időszakában következtek-e be, minden esetben az agrárkár-megállapító szerv feladata.

A törvény módosításának 2017. év közbeni hatálybalépése miatt az átmeneti 2017. évben a korábbi és a megváltozott aszálydefiníciót két fülön külön jelenítjük meg Aszály (csapadék), valamint Aszály (csapadék és hőmérséklet) megnevezéssel. Az Aszály (csapadék) fülön az a) pont szerinti feltétel következik be, míg az Aszály (csapadék és hőmérséklet) fülön az a) vagy b) feltételek közül legalább az egyik teljesül.

Felhőszakadás

Felhőszakadásnak minősül az a kedvezőtlen időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t.

Vihar

Viharnak minősül az a kedvezőtlen időjárási jelenség, amelynek során a szélsebesség legalább 20 m/s értékű.

Fagy

A fagy vonatkozásában a törvény megkülönbözteti a tavaszi, őszi és téli fagyot.
Tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén a tavaszi időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet;
Őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet;
Téli fagy: a kockázatviselés helyén a téli időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Ugyanakkor az időszakok konkrét kezdő és záró dátumát a törvény nem definiálja, hiszen a növények károsodása mindig a konkrét időjárási körülménytől függ. Ezért adott járásban és településen kizárólag a hőmérsékletre vonatkozó küszöbértékeknek (≤-2 °C, ≤-15°C) való megfelelést, vagy meg nem felelést jelöljük. A termelői kárbejelentések elbírálása során annak megállapítása, hogy tavaszi, őszi, vagy téli fagy okozta-e a károkat, minden esetben az agrárkár-megállapító szerv feladata.

 

Az adatok lekérdezése történhet település szerinti és térképes kereséssel is.

Település szerinti keresés

A település szerinti keresésnél az adatok megjelenítése lehetséges napi, illetve időszakos bontásban is. Mindkét esetben egy település kiválasztásával, majd a keresett dátum vagy az időszak megadásával kell kezdeni az adatlekérdezést. Ezután megjelenik Magyarország településhatárokat ábrázoló térképének egy része, amely magába foglalja a kiválasztott települést. Színes rácspontok jelzik a település területén a kérdéses kedvezőtlen időjárási jelenség előfordulásának tényét azokban a pontokban, amelyekre az interpoláció segítségével számításokat végeztünk. Az egeret a rácspont fölé mozgatva megjelenik a rácspont sorszáma és a település neve is.

A napi adatok esetén:
  • piros színnel jelöljük, ahol a kiválasztott napon az adott kedvezőtlen időjárási jelenség megfigyelhető volt;
  • zöld színnel jelöljük, ahol a kiválasztott napon nem volt megfigyelhető az adott kedvezőtlen időjárási jelenség;
  • szürke színnel jelöljük, ahol nincs megjeleníthető adat az adott napon.
A hosszabb időszakra vonatkozó adatok esetén:
  • narancssárga színnel jelöljük, ahol a kiválasztott időszakban legalább egy rácsponton, legalább egyszer megfigyelhető volt az adott kedvezőtlen időjárási jelenség;
  • zöld színnel jelöljük, ahol a kiválasztott időszakban egyszer sem volt megfigyelhető az adott kedvezőtlen időjárási jelenség;
  • szürke színnel jelöljük, ahol nincs megjeleníthető adat az adott időszakban.

A térkép alatt táblázatban összegezzük a kiválasztott településen az adott időszakban jellemző információkat, a térképen megjelenő rácspontok sorszámai alapján rendezve. Az indexek mellett feltüntetjük a rácspontok EOV koordinátáit is, amelyek segítenek a földterület beazonosításában.

Térképes keresés

A térképes keresésnél az adatok lekérdezéséhez elsőként a keresett dátumot vagy hosszabb időszakot, majd a kérdéses kedvezőtlen időjárási jelenséget kell kiválasztani. Ezek után megjelenik Magyarország térképe, amelyen a település szintű kereséssel megegyező színezéssel jelöljük az érintett vármegyéket. A térkép alatt meg is nevezzük ezeket. Akár a térképre, akár a térkép alatti felsorolásra kattintva az adott vármegye járási szintű felbontása jelenik meg. Egy újabb kattintással a térképen megjelennek a rácspontok és a település határok is a kiválasztott járásban, a térkép alatt pedig a településszintű keresésnél bemutatott módon megjelenik a táblázatos összefoglaló.

Egyebek

Az automata állomások mérései alapján a honlap naponta egyszer frissül. Ezen kívül a hagyományos csapadékmérő állomások adatainak rögzítése és ellenőrzése után, minden hónap 26-án, az összes mért értéket figyelembe véve az adatok ismét kiszámításra kerülnek az előző hónapra vonatkozóan. Ennek következtében pontosabb információk érhetők el az oldalon.

Lehetőség van a régi adatok megtekintésére is az Archívum menüpontban. Ez a korábbi agro.met.hu honlap adatait tartalmazza 2014. október 31-ig.

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Postacím:1525 Budapest,
Pf. 38.

HungaroMet Nonprofit Zrt. logo Elérhetőségek:
Telefon: (1) 346-4600
Fax: (1) 346-4669